Styredatabase for Trysil

Her vil du finne oversikt over alle de som har meldt sin interesse for styreverv. Dette er personer som ønsker å bidra og som kanskje har nettopp den kompetansen din bedrift eller ditt bedriftsnettverk mangler.

Deres kompetanse er delt inn i seks ulike kategorier.

Nederst på siden kan også du registrere deg!

Styredatabase

AllAnnetDetaljhandelReiselivOffentligTjenesteytendeBygg- anlegg
Wendy Jacobs

Wendy Jacobs

Trysil

Jeg er en aktiv, sprek, nøyaktig, selvstendig person med god helse.

Jeg har vært leder for studentgruppn IAS – interiørarkitekt studentene. Også hatt flere verv i musikkorps. Jobbet som salgsfremmer i dagligvarehandelen. Flere politiske verv i Unge Høyre.

Anita Eriksen

Anita Eriksen

Tørberget

Jeg har vært med i styre i korps og andre lag og foreninger.

Jeg har god erfaring i regnskapsarbeid fra Telenor og noe fra Trysil Kommune. Jeg har tatt styrearbeid som masterprogram på BI, 30 studiepoeng som min formelle kompetanse i styrearbeid.

Bjørn Sandmoen

Elverum

Kjernekompetanse innen salg, markedsføring, relasjonsbygging, ledergrupper, salgsledelse, regionsledelse, personalbehandling, forhandlinger, It og datakunnskap, transporterfaring, alle sertifikat alle klasser.

Runa Elisabeth Skyrud

Nybergsund

Lang og bred styreerfaring fra ulike typer organisasjoner, kombinert med erfaring fra innovasjons- og endringsprosesser, økonomistyring, digitalisering, internasjonalt samarbeid, naturbasert reiseliv, forsknings- og utviklingsprosjekter.

Utdanningsbakgrunn: Forstkandidat, mastergrad i ledelse, økonomi, naturforvaltning, markedsføring og lærerutdanning med formalkompetanse i naturfag, matematikk, engelsk og norsk.

Liz Bjørseth

Liz Bjørseth

Trysil

Variert erfaring fra det private næringsliv slik som reiseliv, service, salg og handel. Også erfaring fra ledelse av asylmottak og privat barneskole, samt drift av egne selskaper. Har bl.a. faget styrekompetanse fra BI.

Flere perioder som kommunestyrerepresentant, formannskapsmedlem og utvalgsleder.

Rune Mobæk

Trysil

Jobbet fra 1980-2000 som saksbehandler i Skatteetaten og drev med fastsettelse av skattbar formue og inntekt for næringsdrivende i mange næringer også selskaper. Fra 2000 til dags dato har jeg jobbet i reiselivsbransjen i Trysil.

Har også i mange år vært styreleder i frivillige lag/organisasjoner.

Ole Martin Norderhaug

Tørberget

Erfaring fra mange styreverv.
Tidligere ordfører i Trysil. Gjennomgått styrekurs. Gründer og eier av bedrift. Styreleder i innkjøpsselskapet Abakus. Leder av kontrollutvalget i Norges skiskytterforbund.

Randi Sætre

Nybergsund

Kjernekompetanse innen strategi, HMS, offentlig sektor, produksjon, logistikk, barnehage og ledelse.

Malin Skålholt Åkesson

Malin Skålholt Åkesson

Jordet

Kjernekompetanse innen strategi, produksjon, produktutvikling, medarbeiderutvikling, økonomi, salg og markedsføring.

Sitter også i kommunestyret i Trysil.

Jon Tore Knoff

Jon Tore Knoff

Tørberget

Styreverv innen politiske partier og organisasjoner.
Kompetanse innen nettverksbygging.

Jobber i anleggsbransjen

Milana Sielicka

Milana Sielicka

Slettås

Leder i restaurant bransjen , arbeid med store og små grupper på kurs og konferanser. God arbeidserfaring innen internasjonale institusjoner og næringsliv.

Gro Svarstad

Gro Svarstad

Nybergsund

Utdanning innen landbruk, næringsutvikling, innovasjon og samfunnsplanlegging.

Bred erfaring fra offentlig virksomhet i ulike deler av landet, henholdsvis som jordbrukssjef, fylkesagronom og nå sist 20 år som næringssjef i Trysil kommune.

Har styreerfaring fra ulike virksomheter innen landbruk, finans og reiseliv, i tillegg til idrett. Som eksempel på virksomheter kan nevnes Trysil kommuneskoger KF, tidligere Glommen Skog, kontrollkomiteen i Sparebanken Hedmark og Destinasjon Trysil.

Jo Inge Stubbe

Jo Inge Stubbe

Son

Med jobb som konsulent innen it, har jeg hatt mengder med oppdrag innen offentlig forvaltning, retail, trafikkstyring og økonomistyring.

John Martin Pedersen

Kjernekompetanse innen styrearbeid, prosjektgjennomføring, eiendomsutvikling, reguleringsprosesser, skiferier, og idrettslag.

Steinar Marthinsen

Steinar Marthinsen

Ridabu

Jeg driver eget enkeltmannsforetak, er bosatt på Ridabu ved Hamar, er 71 år og har bred erfaring fra offentlig og privat virksomhet, sist som viseadm. direktør i Helse Sør-Øst RHF. Jeg har hytte i Trysilfjellet Sør og er hyppig gjest i Trysil. Jeg kan tenke meg å bidra til videre næringsutvikling i Trysil.

Har omfattende styreerfaring fra offentlig og privat sektor. Sitter i dag som styreleder i 4 offentlige/private foretak og er styremedlem i et investeringsselskap.

Min kjernekompetanse er knyttet til ledelse, styrearbeid, strategiarbeid, coaching, mentor og sparringpartner for alt fra små og mellomstore virksomheter til offentlig forvaltning.

Peter Stangeland

Lillestrøm

Jeg har jobbet i over 20 år som leder i næringslivet med fokus på blant annet omstilling, omstrukturering, kulturbygging og ledelse.

Jeg har erfaring med følgende: Business development Supply Chain Management Strategic Sales Management Change Management Management Procurement Controlling Reorganisation Negotiations Union negotiation and cooperation.

Alexandra Bruknapp

Espa

Hovedsakelig kompetanse innen reiseliv, herunder både hytteturisme og -utleie, camping, hotell og guiding/naturbasert turisme. Gründer og eier av egen bedrift. Tidligere eier av Sæteråsen Hytter & Camping i Trysil.

Jobber for tiden med å gjennomgå flere moduler innenfor styringsarbeid.

Kompetanse innen prosjektledelse, organisasjon og generell ledelse samt bærekraftig utvikling.

Anne Lovise Berg

Anne Lovise Berg

Engalsvik

Jobbet som økonomiansvarlig siste 15 årene. Før det jobbet jeg med voksenopplæring innen regnskap og økonomi. Er inkluderende og trives med å jobbe i team. Løsningsorientert.

Tilbringer mye tid i Trysil.

Anders Nyhuus

Nybergsund

BSc i teknisk databehandling, Bergen Ingeniørhøgskole (1987-90). Ledelse av kompetanseorganisasjoner/spesialistorganisasjoner innen IT. Produktutvikling og prosessutvikling, kvalitetssystemer innen IT.

Er for tiden styreleder i følgende virksomheter: Opsis AS, QuiBono AS, Trysilvassdragets Skogeierlag.

Daglig leder i QuiBono AS. Inne i 3. periode i formannskapet som gruppeleder. Noe gründerkompetanse.

Mali Romestrand

Mali Romestrand

Trysil

Selvstendig næringsdrivende innen reiseliv (hotell og restaurant) og har mange år som eier og driver av landbrukseiendom med mjølkeproduksjon. Er styremedlem Glunot AS, Trysil.

Tidligere styreerfaring fra:

  • Styremedlem i Sameiet Jens Bjelkes gate 82, Oslo
  • Styremedlem i SND Møre og Romsdal (nå Innovasjon Norge)
  • Styremedlem, herav 4 år som nestleder, i Møre og Romsdal bondelag
  • Medlem av Vestnes kommunestyre i 8 år.

Gjennomført kurs i styrearbeid og regnskapsforståelse i regi av Styreforeningen i 2020/-21

Utdanning som agronom og agrotekniker.
Lærerutdanning og rektorutdanning.

Ledererfaring som rektor i privat videregående skole og kommunal ungdomsskole.

 

Vi er interessert i DIN kompetanse.

Her kan du gjøre deg og din kompetanse synlig for både kommunen og bedriftene i Trysil som ønsker å utvide sitt nettverk av dyktige kandidater til offentlige og private styreverv. Veien ditt er enklere enn noensinne.

Fyll ut skjemaet under og vi vil publisere dette på nettsiden. Du er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige.

Du kan når som helst endre eller trekke ditt kandidatur.

X