Juni, 2020

09Jun16:0018:00Profesjonelt StyrearbeidWebkurs - Del 3

Les mer

Beskrivelse

Et profesjonelt og kompetent styre har stor betydning både for gründere og etablerte bedrifter. Et styre som inkluderer eksterne styremedlemmer vil normalt ha en kompetanse som du eller bedriften din ikke har, og kan sees på som en ressurs og en nøkkelfaktor for å lykkes. Dette gjelder kanskje spesielt i en etablerings- og vekstfase eller når man er eksponert for en krise.

Styreforeningens kurs «profesjonelt styrearbeid» bygger på Aksjelovens, Allmennaksjelovens og annen sentral lovgivning, samt aktuelle forskrifter som vedrører styrearbeid og styremedlemmer i selskaper, organisasjoner og virksomheter. Det er nylig oppdatert med litt mer vekt på hvordan et styre må forholde seg til akutte krisesituasjoner.

Her kombineres det vesentlige regelverket med praktiske cases og oppgaver opp mot virkelighetens utfordringer.

Kurset er aktuelt for styremedlemmer, varamedlemmer og observatører, daglig ledere og eiere i alle typer selskaper, virksomheter og organisasjoner. Det er også egnet for styremedlemmer i politiske partier, kommune-styrer, stiftelser, lag etc., samt medlemmer i valgkomiteer, valgstyrer og andre som er delaktige i prosesser knyttet til styrearbeid eller har interesse for emnet.

KURSINNHOLD
• Styrets hovedoppgaver og rolle etter aksjelovene og annen selskapslovgivning
• Styrets som kollegium, dets kollektive ansvar og det personlige ansvaret – generelt og i akutte krisesituasjoner
• Valg av styremedlemmer og de ulike rollene i styret
• Ansattes rettigheter og rolle i forhold til styreverv
• Styrelederrollen – rettigheter, plikter og begrensninger
• Konstituering av styret og styreinstruksen
• Daglig leder og andre ledende ansattes forhold til styret
• Styrets arbeidsform og praktisk styrearbeid
• Styreplan og årshjul/årsplan for styrets arbeid
• Innkalling, referat, protokoll, protokolltilførsel og formelle forhold
• Utfordringer med styrearbeid i praksis
• Håndtering av informasjon og fortrolig informasjon, taushetsplikt, aktsomhet generelt og i akutte krisesituasjoner.

Styreforeningens kurs «Profesjonelt styrearbeid» er levert til over 12.000 deltakere og er omarbeidet til et «Nett/Web-kurs» fordelt over 3 webinarer på 2 timer. Kurset inngår som et tellende/ poenggivende kurs i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og alle deltagere får gratis medlemskap i styreforeningen i 4 uker.

Webinarer:
02.06 kl 16.00 – 18.00
04.06 kl 16.00 – 18.00
09.06 kl 16.00 – 18.00

Kursholder er Ole Sverre Spigseth. Han er styrekonsulent og foreleser i styreforeningen, og har mange års erfaring som daglig leder og fra styrearbeid både i internasjonale konsern og i norske SMB-bedrifter.

Kurset krever en egenandel på 1.000 kroner per deltaker, mens Trysil kommune dekker det resterende. Det er plass til maksimalt 15 deltaker og førstemann-til-mølla prinsippet gjelder. Påmeldingen er bindende, fristen er satt til utgangen av 26.mai og skjer via mail til kontaktpersonen under.

Tid

(Tirsdag) 16:00 - 18:00

Kontaktperson

Trysil kommuneFor spørsmål eller påmelding, ta direkte kontakt per epost tilbeo@trysil.kommune.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

X