Mai, 2020

06Mai09:0013:00FRAM Strategisk Ledelse ReiselivDel 1 (første samling)

Les mer

Beskrivelse

Reiselivsbedrifter i Trysil inviteres til å delta på Innovasjon Norges kompetanseprogram FRAM strategisk ledelse

Innovasjon Norge, Trysil kommune og Destinasjon Trysil inviterer nå til FRAM strategisk ledelse for reiseliv i Trysil. Tilbudet retter seg mot reiselivsbedrifter som er rammet av koronapandemien, og som står overfor store utfordringer som følge av dette. Programmet er tilpasset overnattingsbedrifter, serveringsbedrifter, aktivitets- og opplevelsesbedrifter og bedrifter som har reiselivet/besøkende som viktig kundegruppe.

FRAM er Innovasjon Norges eget kompetanseprogram og kjøres i regi av Fossekall AS. Tilbudet finansieres med distriktstilskudd fra Innlandet fylkeskommune.

Innholdet i programmet blir tilpasset deltagerbedriftenes utfordringer og mulighetsrom i forhold til marked, bærekraft, digitalisering og internasjonalisering. Gjennom å delta settes det fokus på bedriftens muligheter for vekst og konkurransekraft gjennom innovasjon og strategiutvikling.

Programstruktur

Innovasjon Norge delfinansierer programmet med rådgivertimer, foredragsholdere, markedskunnskap og spisskompetanse innen aktuelle og relevante temaer på samlingene. Det er en fordel om bedriftene stiller med flere personer på samlingene.

Tilbudet inneholder følgende elementer:

 • Situasjonsvurdering
 • 6 bedriftssamlinger (fra mai 2020 – september 2021)
 • Første samling blir todelt og nettbasert;
  • Del 1 6. mai 2020 – kl. 09.00 – 13.00
  • Del 2 8. juni 2020 – kl. 09.00 – 13.00
 • Individuell rådgivning opptil 70 timer for hver bedrift

Programmets hovedmål

 • Bistå bedriften i det krevende markedet som har oppstått som følge av korona-pandemien.
 • Bistå bedriften med nye og realistiske målsettinger, gjennomarbeidet strategi, forretningsmodell, og markedsverktøy som gir bedriften økt lønnsomhet og konkurransekraft.
 • Gjennomgang av egne produkter og tjenester for å øke lønnsomheten.
 • Kompetansebygging gjennom utvalgte temaer knyttet til strategi og marked/kundeinnsikt, nettverk med andre bedrifter og miljøer
 • Økt verdiskaping for deltagende bedrifter eller bedriftssamarbeid som resultat av FRAM.

Egenandel

Bedriftene dekker egen tid og kostnader til reise og opphold på samlingene. Påmeldingen er forpliktende og det er krav til stor motivasjon og dedikert innsats. Hvis bedriften trekker seg i løpet av perioden må bedriften betale egenandel på kr 5.000,- (normalt koster en FRAM-deltagelse kr. 15.000).

Informasjonsmøte 

23. april kl. 10:00 – 11:30

Forespørsel om deltagelse

Forespørselen bør inneholde litt informasjon om bedriftens motivasjon for å delta, samt kontaktinformasjon (org.nummer, bedriftsnavn, kontaktinformasjon) og sendes på e-post til kontaktpersonene.

Kontaktpersoner for spørsmål og påmelding:

Prosjektleder Fossekall 
Vigdis Myhre Næsseth, telefon 900 41 017, e-post vmn@fossekall.no

Kontaktperson Destinasjon Trysil
Gudrun Lohne Sanaker, telefon 481 51 822, e-post gudrun@trysil.com

 

Tid

(Onsdag) 09:00 - 13:00

Kontaktperson

Destinasjon Trysilv / Gudrun Sandaker Lohneinfo@trysil.com

X