Sjekk ut mulighetene i Trysil

Her finner du ut hva som skjer, hvor det skjer og ikke minst når de kompetansehevende aktiviteter skjer i kommunen.

Aktiviteter denne måneden

Mai, 2020

Campus Trysil

Trysil kommune har vært medlem i Studiesenteret.no siden 2013. Medlemskapet gir tilgang til nettbaserte deltidsstudier og noe kursmuligheter.

Prosjektet er et samarbeid mellom SkiStar Trysil og Trysil kommune.

Årshjul i Trysil

Årshjulet i Trysil er et samarbeidsprosjekt mellom Trysil kommune, Destinasjon Trysil, Trysilvassdragets Skogeierlag og TEPAS.

Her får du full oversikt over de kompetansegivende aktivitetene som er tidfestet ett år frem i tid.

Database styrekompetanse

Her finner du aktuelle kandidater til ditt styre. Databasen inneholder personer med ulik kompetanse som alle har satt seg villige til å hjelpe nettopp deg eller din bedrift i å lykkes.

Her er det også mulig å legge inn ditt kandidatur dersom du ønsker en styreplass.

X